PHOTON-L:S LÖSNINGAR ERHÅLLER IDA-CERTIFIERING

PHOTON-L har fått tillstånd att använda IDA:s märkning Godkänd Armatur

IDA är erkända experter på ljusförorening. IDA, som grundades 1998, är den första organisationen som fäst uppmärksamhet på riskerna med ljusföroreningar och har uppnått oerhörda framgångar under sina 26 verksamhetsår.

IDA har samarbetat med medlemmar av CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) för att inkludera strategiskt placerad natthimmelsvänlig belysning som en del av bostadsområdens strategi för brottsbekämpning.

  • 22% av all energi som tillverkas i USA går åt till belysning, 8% av denna används för offentlig utomhusbelysning. 2009 öppnade IDA ett kontor för offentlig politik och regeringsaffärer i Washington, DC för att informera lagstiftare och lobbyister om vikten av energieffektiv utomhusbelysning, samt för att uppmuntra forskning om, och införandet av, energibesparande åtgärder.
  • IDA:s Godkänd Armatur-program är ett tredjeparts bedömningssystem som bestämmer hur pass bra en armatur är för natthimmeln. IDA arbetar sedan direkt med godkända tillverkare för att marknadsföra energieffektiva och inhöljda armaturer som skyddar natthimmeln – och ditt bostadsområdes vy över stjärnorna! 100 tillverkare erbjuder fler än 300 typer av IDA-godkända armaturer (fler än 1000 sammanlagt) och allt fler tillverkare blir varje år medlemmar i detta populära program. 

PHOTON-L erhöll två Godkänd Armatur-certifikat: för gatubelysningsserien LED PH-ST och för PH-T12 LED-strålkastare.

ida photon-l

ida photon-l