IDA sertifisering for PHOTON-L LED-løysningar

PHOTON-L ble merket i IDA-s fikstur-kvalitetsstempel-programmet

IDA er den anerkjente autoriteten på lysforureining. IDA ble grunnlagt i 1988 og er den første organisasjonen som synliggjør farane ved lysforurensing, og gjennom 24 års drift har de utretta enormt mye.

IDA har jobbet med medlemmer av CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) (Kriminalitetførebygjing gjennom miljødesign) for å inkludere strategisk plassert, natthimmel-vennlig belysning, som ein del av utforminga av nærmiljøet, for å førebygge kriminalitet. 

  • 22 % av all energi generert i USA brukes til belysning, med 8 % av det brukes til offentlig utandørs belysning. IDA opna eit kontor for grunnleggande rettsprinsipper og offentlige anliggender i Washington, DC i 2009 for å informere lovgivaren og lobbyister om energieffektivitet i utandørs belysning og promotere forsking og opptagelse av energibesparande tiltak.
  • IDA-sfikstur kvalitetsstempel-programtilbyr eit tredjeparts vurderingssystem for å bestemme himmelvennligheten i lysarmaturar basert på fotometriske målingar. IDA arbeider direkte med godkjente produsentar for å fremme energieffektive, fullt skjerma belysning, som beskyttar nattehimmelen -  og nabolagets utsikt til stjernene! 100 produsentar tilbyr over 300 typar IDA godkjente fiksturer (over 1000 i totalt utval), og antall medlemmer i dette populære programmet vokser kvart år.  

PHOTON-L fikk to godkjenningssertifikater - for LED gatelys PH-ST-serien og for РН-Т12 flomlys

ida photon-l

ida photon-l